Det bør tilstrebes å gjennomføre på- og avkledning av personlig smittevernutstyr sammen med observatør, for å kvalitetssikre riktig gjennomføring.

Ta på beskyttelsesutstyr

 1. Utfør håndhygiene.
 2. MUNNBIND (åndedrettsvern)
  Ta på munnbind. Sørg for at det sitter godt rundt nese og munn. Klem nesebøylen godt over neseryggen. Knytt øverste festebånd først. Øvre snor skal gå over øret, nedre snor skal gå under øret. Dersom munnbindet har strikk, fest rundt hvert øre.
 3. ØYEBESKYTTELSE
  Plassert briller/visir over øynene og fest til hodet. Tilpass så det sitter godt.
 4. HETTE 
  Vurder bruk av hette (hårbeskyttelse) i situasjoner hvor det er fare for direkte tilsøling av håret (eks nærkontakt med pasienter som hoster kraftig, samt ved aerosolgenererende prosedyrer). Sørg for å få alt håret under hetten.
 5. SMITTEFRAKK
  Smittefrakk skal benyttes for å beskytte arbeidstøy. Frakk skal ha lange ermer og mansjetter som slutter tett omring håndleddet, være bakknappet og uten lommer, og gå nedenfor knærne. Frakk skiftes hvis den er synlig tilsølt. Ved fare for søl benyttes vannbestandig frakk eller plast over frakken.
  Påkledning:
  1. Velg riktig type og størrelse.
  2. Åpning er bak.
  3. Stikk hendene inn i ermet uten å berøre utsiden.
  4. Lukk frakken og fest båndene.
  5. Sjekk at frakken er tett i hals og rundt midje.
 6. HANSKER
  Utfør håndhygiene før hansker tas på. Benytt engangshansker av nitril eller lateks med lang mansjett. Ved behov for håndhygiene, tas hansker av, hender rengjøres og nye hansker tas på.
  Påkledning:
  1. Hansker tas på sist.
  2. Trekk hanskene godt over mansjettene på frakken.

Ta av beskyttelsesutstyr

 1. Beskyttelsesutstyr tas av ved døren ut fra pasientrommet.
 2. Utstyret kastes umiddelbart i lukket søppelpose, som behandles som vanlig avfall.
 3. Det er svært viktig at du tar av beskyttelsesutstyret i riktig rekkefølge!
  1. Ta av hansker
   1. Grip utsiden av hanskemansjetten.
   2. Dra hanske av med rolig bevegelse slik at hansken vrenges. Hold hansken i den hanskebekledde hånden.
   3. Plassert pekefinger på innsiden av hanskemansjetten.
   4. Dra hansken rolig av slik at den vrenges over hansken du holder i hånden.
   5. Kast hanskene.
  2. Utfør håndhygiene
  3. Ta av frakk.
   1. Åpne festet i nakken og løsne båndene.
   2. Putt to fingre under mansjetten og trekk ermet delvis av uten å berøre frakkens utside.
   3. Med hånden fortsatt i ermet, ta tak i utsiden av mansjetten på motsatt erme og trekk frakken av.
   4. Jobb på innsiden av frakken og hold ermene mot hverandre.
   5. Rull frakken med innsiden ut. Hold den et stykke ut fra kroppen. Kastes i avfallspose og behandles som vanlig avfall.
  4. Utfør håndhygiene.
  5. Ta av hette. 
   Tas av baktil der den er minst kontaminert.
  6. Utfør håndhygiene.
  7. Ta av visir/briller.
   Unngå i størst mulig grad å berøre annet, som hår og ansikt. Ved bruk av briller, skal disse dekontamineres eller desinfiseres på annen måte etter bruk.
  8. Utfør håndhygiene.
  9. Ta av munnbind (åndedrettsvern).
   Berør kun bånd/strikk, ikke selve masken.
   1. Løsne det nederste festebåndet deretter det øverste.
   2. Kast munnbindet i avfall uten å berøre selve masken.
  10. Utfør håndhygiene.