Bilde-av-Per-Åge

– Jeg ser frem til å få Per-Åge Nygård på plass, og er fornøyd med at vi har klart å rekruttere han, sier næringssjef Bjørn Akselsen. Nygård har erfaringer som passer godt til oppgavene som næringsrådgiver. Han har vært gründer, har flere års erfaring med industri- og bedriftsprosjekter og jobbet med næringsrettet utviklingsarbeid i skjæringspunktet mellom kommune, virkemiddelapparatet og privat næringsliv, fortsetter næringssjef Akselsen.

- Jeg forlot Harstad for å ta en ingeniørutdanning, og endte i stedet opp med 6 års høyere utdanning innenfor teknologi og økonomi. Etter 20 år i nabobyen, frister det nå å vende hjem og jobbe med Harstads allsidige og interessante næringsliv, uttaler Per-Åge Nygård.

Per-Åge Nygård er 40 år, og opprinnelig Harstadværing. Nygård kommer fra stilling som seniorkonsulent i Storvik AS og har tidligere blant annet jobbet som seniorrådgiver i Futurum AS. Futurum er et næringsutviklingsselskap som er eid av Narvik kommune og flere private bedrifter i Narvik. Selskapet ivaretar funksjonen som næringsavdeling for Narvik kommune.

Kontaktpersoner:

Næringssjef Bjørn Akselsen, telefon 91179960

Per-Åge Nygård, telefon 90767533