Tidligere har kommunen fått 400.000 kroner fra stiftelsen til etablering av Tufte- og klatrepark i Folkeparken. Prosjektet omhandler etablering av trim- og klatrepark i Folkeparken i Harstad, dette etter etterspørsel fra kommunens befolkning. Til dags dato er det ikke etablert lignende i byen vår, men i øvrige deler av Norge med stor suksess.

- Det er veldig hyggelig å få en slik tildeling, og samlet bidrar dette til at Folkeparken kan bli enda mer brukt av alle, sier park- og idrettsrådgiver i Harstad kommune, Eli-Jeanette Olsen

Egenaktivitet

- Kommunen har sagt at vi skal være en pådriver for å legge til rette for attraktive og utviklende oppvekstmiljø og møteplasser i kommunen. Vi skal legge til rette for at alle som ønsker skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. Den viktigste forutsetningen for dette er økt satsning på anlegg. Derfor er tilrettelegging for egenorganisert aktivitet det viktigste bidraget kommunen kan yte, også når målet er å styrke folkehelsen.Ved siden av Tufteparken etableres det et parkouranlegg som naturlek i Folkeparken. Dette er et anlegg med ulike apparater som innbyr til lek og mestring hos barn i alle aldre høyt og lavt.

Godt utgangspunkt

Folkeparken i Harstad er byens sentrumsnære bypark og gir innbyggerne i Harstad og omegn et godt utgangspunkt til å være i fysisk aktivitet. Parken ligger i naturskjønne omgivelser med et godt utbygd løypenettverk med tilhørende fasiliteter. Disse fasilitetene har gode bruksmuligheter både sommer og vinter, og vi skal fortsette arbeidet med å tilrettelegge og videreutvikle Folkeparken som et sted for rekreasjon, friluftsliv og fysisk aktivitet for hele befolkningen i Harstad.