Pasient- og brukerombudet holder kontordag i Harstad onsdag 11. mars 2020
Sted: Harstad bibliotek, Havnegata 3, 9040 Harstad
Tidspunkt: Kl. 9.00 – 12.00 og 13.00 – 16.00
For bestilling av time på forhånd, ring på telefon 777 51 000
 
Pasient- og brukerombudet kan:
Gi deg informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende.
Bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage.
Gi råd og veiledning dersom du mener du har krav på pasientskadeerstatning.