Nå er det tid for årets pårørendeskole, som arrangeres for 11. året på rad. Det er et samarbeid mellom Harstad Demensforening, UNN Harstad, Kvæfjord kommune og Harstad kommune som ligger til grunn for at vi kan gi dette tilbudet.

6 kvelder

Kurset stekker seg over 6 onsdagskvelder fra 21. september, kl 18-20.30 på Bergsodden sykehjem. Det vil bli 6 ulike foredrag som omhandler forskjellige temaer med fokus på demens, og hvordan man på en best mulig måte kan møte utfordringer knyttet til sykdommen.

Samtalegrupper

I etterkant av foredraget vil det bli samtalegrupper hvor pårørende kan snakke sammen om det som har vært på foredraget, samt at de kan dele egne erfaringer og få støtte hos hverandre. Det er frivillig å være med på samtalegruppene, men mange sier at de har stort utbytte av disse samtalene. Det er for mange godt å treffe andre som forstår hvilken situasjon man står i, det gis både råd og støtte. I samtalegruppene enes det om taushetsplikt.

Styrke pårørende

Demens kan ramme alle familier. Vi vet ikke helt nøyaktig hvor mange som har demens i Norge, men i følge Aldring og helse (som viser til demenskartet) har 107 300 personer demens i Norge nå i 2022. Vi regner med at det er 4-5 nære pårørende til hver person med demens, noe som betyr at det i Norge er 429 200 – 536 500 pårørende.

Arbeidsgruppa som arrangerer Pårørendeskolen håper at riktig mange vil melde seg på. Tilbakemeldinger fra tidligere deltagere er at mange har hatt nytte av tilbudet, og at det kan være med på å styrke pårørende i forhold til å stå i den situasjonen de er i.

Dersom du ønsker ytterligere informasjon eller påmelding, ta kontakt med marit.kristiansen@harstad.kommune.no eller kontakt Marit Kristiansen på telefon 98058391.