Oppstart av pårørendeskolen 2021 er planlagt til 29. september på Bergsodden Sykehjem. Pårørende får kunnskap om demens og utveksler erfaringer med andre i samme situasjon. Kurset vil gå over 6 kvelder – på onsdager. Det vil den første timen være et foredrag og etter kaffepausen vil vi ha samtalegrupper.

Forskning viser at pårørendes omsorgsoppgaver er omfattende og krevende og kan påvirke pårørendes helsetilstand. Informasjon og veiledning kan bidra til å redusere omsorgsbelastningene. Familie og nære venner til personer med demens er velkomne til å delta. Over flere samlinger får de kunnskap om temaer: demenssykdom – forekomst – årsak og symptomer, kommunikasjon, pårørendes opplevelse, informasjon om tilbudet i kommunen – økonomi og rettigheter, tilrettelegging og aktivitet.  Pårørende møter andre som er i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Kurset har plass til 28 deltagere. Vi vil overholde smittevernreglene med tanke på korona – og det kan bli endringer i forholdt til gjennomføringen av kurset dersom smittesituasjon vil kreve det.

Påmelding gjøres til Demenskoordinator Marit Kristiansen;

Mail: marit.kristiansen@harstad.kommune.no

Tlf: 98 05 83 91