Skogflåttencefalitt er en infeksjon i hjernen og ryggmargen som kan oppstå etter at virus er overført ved flåttbitt.

Flått forekommer hovedsakelig i kyst- og dalområder med løvskog, kratt og frodig underskog i områder hvor vintrene ikke er for lange og kalde.

Skal du drive friluftsaktivitet i skogområder  der smitten forekommer (f. eks. aktuell for orienteringsløpere, skogsarbeidere, personer som skal gå fottur eller ligge i telt), bør du vurdere å vaksinere deg. Risikoen for smitte kan variere betydelig innenfor små områder. Om mulig bør lokale kontakter rådspørres om hvorvidt vaksinasjon er nødvendig.

I Norge bør det vurderes å gi TBE-vaksine til barn og voksne som ferdes mye i skog og mark, og som erfaringsmessig ofte blir bitt av flått langs kysten i områder der det er rapportert humane tilfeller av skogflåttencefalitt (Agder, Telemark og Vestfold, tidligere Buskerud fylke). Risikoen for smitte er høyest i disse områdene, samt i tilgrensende geografiske områder.

Det er også funnet TBE-virus i flått i enkelte områder langs hele kysten nord til Helgeland. Selv om smitte til mennesker hittil har skjedd bare i sørlige kyststrøk, kan det være risiko for smitteoverføring der det finnes TBE-infisert flått.( kilde: Folkehelseinstituttet)

Vaksinen består av 3 doser med 1-2 mnd intervall mellom dose1 og 2 for barn og voksne under 60 år. Over 60 år anbefales 4 doser.

Viktig å være klar over at vaksinen ikke beskytter mot sykdommen Borreliose som også skyldes flåttbitt. Borreliose skyldes overføring av en bakterie som kan behandles med antibiotika.

TBE (Tic Borne encephalitis) skyldes et virus som overføres fra flått til menneske ved flåttbitt, den kan ikke behandles.

Ta kontakt med vaksinasjonskontoret for timebestilling!

Mer info: https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/skogflattencefalittvaksinasjon-tbe-/