Topp_logo_vlg.jpg

De vedtatte valgkretsene ved Stortingsvalget 2013

Navn på krets Antall manntallsførte Stemmelokale
01 Harstad sentrum 3086 Rådhuset foajeen
05 Gausvik 292 tidligere Gausvik skole
11 Sørvik 763 Sørvik skole
13 Kila 1726 Kila skole
14 Medkila 1924 Medkila skole
15 Kanebogen 3230 Kanebogen skole
17 Seljestad 2582 Seljestad ungdomsskole
19 Hagebyen 1351 Hagebyen skole
21 Bergseng 1603 Bergseng skole
27 Nordbygda 865 tidligere Ervik skole
40 Grytøy 353 Lundenes skole
43 Sandsøy 82 Sandsøy ungdomshus
44 Bjarkøy 231 Bjarkøy samfunnshus

I hvilken krets hører du til?

valgdagen 8. og 9. september må du stemme i den valgkretsen i den kommunen du er manntallsført, det vil si den valgkretsen i kommunen du var registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 1. juli 2013. Dersom du har flyttet innad i kommunen og ikke har fått meldt dette inn til folkeregisteret innen 1. juli 2013, kan det være at du ikke er manntallsført i den kretsen du bor. Valgstyret i kretsen vil da ta imot din stemme og sende den i en egen omslagskonvolutt inn til valgstyret for vurering. Valgstyret har oversikt over alle som har stemmerett i kommunen.

Dersom du etter 1. juli 2013 har meldt inn flytting fra en annen kommune må du forhåndsstemme. Dette slik at stemmen kan sendes til din tidligere kommune hvor du er manntallsført.

Skal du forhåndsstemme, kan du gjøre det i hvilken som helst kommune i landet. Fristen for å forhåndsstemme i Norge er senest 6. september. Dersom du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din, vil stemmen automatisk bli sendt til hjemkommunen.

Forhånsstemmelokaler i Harstad kommune er etablert i Rådhusets foajee og ved tidligere Bjarkøy rådhus.