Gassfunnet Aasta Hansteen i Norskehavet ligger på 1300 meters dyp i Vøringområdet, 300 kilometer fra land. Aasta Hansteen-feltet skal driftes fra Harstad, av Statoils driftsområde i nord. Forsyningsbasen plasseres i Sandnessjøen og helikopterbasen i Brønnøysund.
Gassfeltet skal bygges ut med en Spar FPSO-plattform, som blir den første av sitt slag på norsk sokkel og den største i verden. Spar er en flytende installasjon som består av et vertikalt sylindrisk skrog som er forankret til havbunnen. Nylig ble riggen døpt, og Harstad kommune var til stede.

Asta Hansteen dåp.JPG
 Foto: Øivind Arvola

 

Gudmor fra Harstad

«Impulsiv var hun og hadde et barskt humør», var det sagt om Aasta Hansteen. I dag ga Harstad kommune bildet «Asta» av Christel Boquist i gave da plattformen Aasta Hansteen ble døpt av gudmor Mette Stattin - fra Harstad. Her er talen som ordfører Marianne Bremnes holdt da hun overrakte gaven til Margareth Øvrum, Statoils konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring:

 

Kjære alle sammen, Kjære Margareth!
Dette kunne vært deg. Du har samme styrken.
Men her ser dere Aasta Hansteen som barn. I alle fall kan vi tenke at hun så omtrent sånn ut. Med et sterkt blikk, som på ei jente som vet hva hun vil, og qsom ikke lar seg pille på nesen. Ei jente som vil opp og frem.
Dette bildet heter Asta. I dåpen fikk hun navnet Asta, som hun senere fornorsket til Aasta. 
Farens velvilje og støtte var en forutsetning for at Aasta Hansteen som den første kvinne her i landet kunne utdanne seg til profesjonell billedkunstner. Hun var også en av de første kvinner fra sitt samfunnslag som fikk en faglig utdanning og et yrke. Hun skulle bli en kjent bildekunstner og forfatter. Men mest av alt ble hun kjent for å bringe kvinnesaken et kvantesprang videre.


Inntil i dag, når Aasta Hansteen nevnes, ser man gjerne for seg den eksentriske kvinnesakskvinnen, en smule mannhaftig og bisk, skal vi tro beskrivelsene av henne.
Det står skrevet om henne i Byoriginaler: «Jeg tror nok at Aasta Hansteen kanskje manglet sex-appeal og it, hun var jo rent ut mannevond. Impulsiv var hun og hadde et barskt humør. Jeg har sett henne danse can-can med Randi Blehr i kvinnenes stemmerettsklubb, og det var grotesk!»
I 1878 skrev hun en bok om kvinnesak og dro ut på turne, noe som ble en fullstendig skandale.
En kvinnelig foredragsholder var i seg selv en sensasjon, men i tillegg hadde Aasta Hansteen et eksentrisk vesen og oppførsel som gjorde henne til et takknemlig mål for hån og latterliggjørelse. Hennes sterke selvbevissthet, sammen med noe manglende sans for selvkritikk, var kanskje bakgrunnen for at hun som den første kvinne her i landet våget å stå offentlig frem med sitt sinne og glødende engasjement.
Aasta Hansteen ble en myte i levende live. Hennes oppførsel og handlinger skapte historier og vakte oppsikt. Men for den senere kvinnebevegelsen er det først og fremst personen Aasta Hansteen som er blitt viktig. Hun fremstod som den nye kvinnen, sterk og kjempende. Hun gjorde og sa ting andre kanskje kunne tenke seg å gjøre, men ikke torde.


Så til en annen dame av nyere dato, men med samme navn, det er hun som skal døpes i dag.
Også en foregangs«dame», som verdens største sparplattform, 20 meter høyere enn Eiffeltårnet i Paris, hele 320 meter høy.
Denne «Aasta Hansteen»en skal også bidra til utviklingen av Norge. Hun må, som sin navnesøster på 1800-tallet, tåle en trøkk, og stå imot når det blåser som verst. 
Dagens Aasta skal også merkes utover det ganske land og bidra til utvikling av nasjonen, riktignok på et helt annet felt enn Aasta den eldre.
Jeg er veldig glad og stolt over at plattformen skal driftes fra Harstad. 
Denne lille jenta her som har blikket til en samfunnsendrer, er laget av harstadkunstner Christel Boquist og passer inn på en plattform som også skal være med på å bygge samfunnet videre.


Ta vare på lille Asta, ta vare på mulighetene som finnes med ny virksomhet her, vi gleder oss til å se resultatene.


Gratulerer med dagen!