Ved utgangen av januar 2022 var 1300 smittet siden starten. Det er et relativt sikkert tall, basert på tester tatt på Luftveisklinikken. Tallene for februar er basert på egenrapportering, og viser at 6000 personer har rapportert at de er smittet. De reelle tallene er nok høyere, da man ikke er pliktig til å teste seg eller rapportere resultatet, samt at barn og unge slipper å teste seg.

Endrer smittesporing

Fra 1. mars av stenges den dedikerte smittesporingstelefonen. VI sender heller ikke ut SMS til de som er registrert som smittet.  De som ønsker veiledning eller har spørsmål, kan ta kontakt med pandemitelefonen.

Selvtester

Vi har godt med tester, og vi deler ut tester i rådhusets servicetorg, i vaksinelokalene på Sjøkanten, samt at man kan bestille PCR-test eller selvtest på Luftveisklinikken.

Nye åpningstider vaksinesenter

I Harstad har godt over 90 prosent av våre innbyggere fått minst to doser med covid-19-vaksine. Vi tilpasser nå åpningstiden på vaksinesenteret til etterspørselen. Ny åpningstid for vaksinesenteret er nå tirsdager kl 1400-1900 og onsdager 0830-1500.

Kommunale tjenester

Det er fortsatt svært store utfordringer i barnehager, både private og kommunale, samt på sykehjem, bo og omsorgssenter, helsehus og i hjemmetjenesten. Det er høyt sykefravær, og det er – eller vil bli - iverksatt kutt i tjenester eller begrenset åpningstid i en periode fremover.

Fastlegekontorer nedringt

Fastlegekontorene opplever en enorm pågang av folk som skal ha sykemelding på grunn av korona. Dette går ut over annen drift. Vi henstiller folk som er rammet av korona å ta av sine egenmeldingsdager, samt at arbeidsgivere er fleksible og legger til rette for bruk av egenmelding.