Endelig er Ottar Håløygs plass blitt en flott park og aktivitetsområde for innbyggere og besøkende i alle aldre. Fredag 9. oktober åpnet vi parken offisielt, men blomster, fanfare, snorklipping og taler.
 
- Vi har fått enda et trivelig byrom og er i ferd med å etablere landsdelens flotteste sjøfront. I går da man fjernet sperringene rundt byggeplassen gikk det bare et øyeblikk før plassen var tatt i bruk av lekende barn. Men ikke bare det mange voksne fant veien hit og brukte parken, sa ordfører Kari-Anne Opsal da hun talte under åpningen.
 
For de som lurer: Ottar fra Hålogaland levde på 800-tallet, og var høvding et sted i Nord-Norge - kanskje Bjarkøy. Han er mest kjent som sjøfarer, og reiste både til Kvitsjøen i dagnes Russland og til England der hans beretning fant veien inn i angelsaksisk historieskrivning.I dag skrev plassen hans seg inn i Harstads historie som nok en liten perle på snoren av gode opplevelser i sentrum.
 

Prosjektfakta: 

Prosjektleder: Lillian Sharma
Byggeleder: Tom Fredrik Hess
Entreprenør: 2tal utemiljø anleggsgartner as
Rådgiver: Hinnstein (Prosjekteringsleder Bertil Munkeby)
Kostnad bygging: 8,55 mill inkl. mva (inkl adm kostnad m.m 12mill inkl. mva)
Fremdrift: oppstart uke 25 bygging (Detaljprosjektert i 2019-20)

 I henhold til sentrumsplanen er har vi fått en ny og attraktiv bypark på Ottar Håløygsplass, her er det lagt til rette for rekreasjon og aktiviteter for alle aldre. Dette er en del av en historisk satsning på byutvikling i Harstad.

Totalt er det blitt cirka 2000 kvadratmeter ny lekeplass, park og promenade med benker og belysningsanlegg som er etablert. Det er også sykkelparkering, samt dypoppsamlere for småbåthavn.

Ottar Håløygsplass er også en del av Kunststien , hvor utforming av plassen sees i en helhetlig sammenheng og forlengelse av den «Nye havnepromenaden» mot nord.

Totalt er byggekostnadene for prosjektet rundt 8,5 millioner kroner.