Tilbudet vil bestå av mulighet for individuell veiledning og samtale for endring av levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, søvn og/eller tobakk, samt gruppetrening utendørs.

Vi kommer til å ha base ved Bjarkøy legekontor og vil gjennomføre individuelle samtaler der. Treningsøkten vil være utendørs i nærområdet. Treningen er lystbetont og variert, og tilrettelegges slik at flest mulig kan delta.

Målgruppen er hjemmeboende over 18 år som har et ønske om en livsstilsendring. Du må være i stand til å gå 15-20 minutter for å delta på gruppeaktiviteter. Det kan være at du har et ønske om å komme i gang med fysisk aktivitet, trenger støtte i røykesluttprosessen, har et ønske om å gå opp eller ned i vekt, eller at du har utfordringer med søvn. Vi kan være en støttespiller i din endringsprosess.

Egenandel er 300,- for tre måneders deltakelse. 

Du kan kontakte oss ved å ringe 901 88 634 eller sende en mail til ​frisklivssentralen@harstad.kommune.no

Eventuelt kan du følge oss på Facebook (Frisklivssentralen Harstad) og kontakte oss der.


Frisklivsveiledere:
Dagrun Weines, tlf: 476 46 842
Anders Smerud Bråten, tlf: 476 64 084
Guro Jakobsen, tlf: 476 55 055