Kommunen har de siste ukene mottatt en del henvendelser fra pårørende som har historier de ønsker å fortelle.

I utgangspunktet er det naturlig at denne type samtaler skjer mellom pårørende og den aktuelle avdeling ved primærkontakt eller avdelingsleder. Noen uttrykker imidlertid et ønske om å få snakke med noen andre. Dette tar vi på alvor og ønsker å imøtekomme.

For å skape tillit til kommunens håndtering av disse fortellingene har kommunedirektøren og kommunalsjefen besluttet å utpeke to nøytrale og uavhengige personer til å gjennomføre samtaler med de som har historier de ønsker å dele med oss. Disse er omsorgsfaglig rådgiver Tone Skoglund som har sitt daglige virke som rådgiver for kommunalsjefen og utviklingsveileder Monica-Katrine Lindstrøm. For å avtale time til samtale, kan man ta kontakt først på e-post tone.skoglund@harstad.kommune.no. Ikke send sensitiv informasjon over e-post. Man kan også ringe kommunens sentralbord i åpningstiden på 77026000 og be om å bli satt over eller formidle beskjed.