- Formålet med dagen er å styrke elevmedvirkningen og demokrati blant barn og unge. Det ønsker vi å oppnå ved å gi de en bedre opplæring, sier Koordinator for ungdomsrådet og BUK i Harstad kommune, Maria De Paoli.

- Her får de verktøysom de trenger for å nå dette målet. Her skal de trenes opp i taleferdigheter, i debattferdigheter; hvordan fremme en saksgang i det politiske systemet, og de skal lære hvordan de kan få frem en sak i media, sier De Paoli, som forteller at ungdommene er veldig engasjerte.

- Flere har tatt kontakt og spurt om de fikk komme, selv om de ikke sto på den opprinnelige invitasjonslisten, så dette er noe som opptar mange ungdom.