Sentrale helsemyndigheter har bestemt at det fra 7. mai blir det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer.

Harstad kommunes Forskrift om begrensinger ved kirkelige handlinger oppheves med virkning fra samme dato. Sentrale myndigheter har utarbeidet smittevernveileder for gudstjenester og kirkelige handlinger, og kommunen henstiller til at kirkelige handlinger finner sted i tråd med denne.