Statens vegvesen har satt opp skilt som skal varsle bilister når det er observert elg i området mellom Vollstad og Sørvik. Dette er ett av flere tiltak som er gjennomført for å redusere risikoen for elgpåkjørsel. 

Facebookside

Bilister kan varsle om elgfare ved å melde fra på Facebooksiden «Elgvarsel Sørvik – Vollstad»: https://www.facebook.com/elgvarsel/. Siden har vært operativ siden starten i mars 2017, og har allerede over 600 følgere, noe som viser at systemet er godt tatt i mot blant befolkningen.

Den som observerer elg på eller ved RV83 på strekningen Sørvika-Vollstad skriver dette inn på veggen på facebook-siden.  Harstad kommune ved Areal- og byggesakstjenesten kvitterer for registreringen og besørger aktiveringen av begge skiltene for en tidsperiode. Harstad kommune erfarer at meldesystemet fungerer godt, og folk som ferdes i området og på strekningen er flinke til å registrere observasjoner.

Blinkende skilt

Når skiltene er aktivert, vil det blinke gult når kjøretøy nærmer seg skiltet, og avsluttes når kjøretøyet har passert.  Intensjonen med blinkende skilt er å gjøre alle kjøretøy som passerer tydelig oppmerksom på at det det er observert elg i området. 

Det er svært viktig å påpeke at det selvfølgelig kan være elg på vegen selv om skiltene ikke er aktivert.

Gjennom dette tiltaket håper partene at antall elgpåkjørsler på strekningen over tid blir redusert.  Viltpåkjørsler medfører til store lidelser for elgen og kan føre til tap av menneskeliv. Så oppfordringen er: Meld fra.