Vi oppfordrer grunneiere til å fjerne gamle gjerder som ikke er i bruk, og annet som kan være en fare for elgen eller andre dyr i utmarka.

Disse dyrene kan gå en pinefull død i møte.