Hvorfor spyler vi?

I uke 25 starter spyling av vannledninger mellom Blomjoten og Fauskevåg. Over tid kan det samle seg et belegg på innsiden av ledningsnettet. Misfarget vann medfører ingen helsefare, men for å sikre jevn og god vannkvalitet er det nødvendig å foreta rengjøring av ledningsnettet med jevne mellomrom.

Spylingen foregår slik at man deler inn i flere deltrekk og spyler ut ett og ett deltrekk.  Vi foretar utspyling i de kummer som er tilrettelagt for dette, slik at misfarget vann føres med kummenes dreneringsledninger ut i bekker, elver og sjø.

Unngå å bruke vann mens vi spyler

Vannkvaliteten på disse ledningstrekkene vil påvirkes mens spylingen pågår og i noen timer i etterkant. Det foretas ikke spyling av private ledninger, men disse vil bli påvirket dersom det tappes vann hos abonnentene. Det er derfor viktig at du ikke tapper varmtvann om natten eller i de første morgentimene etter at arbeidet er utført. Steng gjerne hovedstoppekrana når du mottar melding om spyling av vannledning i ditt område. Gjør følgende om morgenen etter spyling:

  • Tapp ut kaldtvann på første kran etter hovedstoppekran til vannet er klart. Da får du minst misfarget vann inn i rørsystemet ditt.
  • Utekrana er det beste tappepunktet for dette i sommerhalvåret
  • Unngå å skru på varmtvann til misfargingen er borte slik at det misfargede vannet ikke kommer inn i varmtvannsberederen
  • Vent med å bruke oppvaskmaskin og vaskemaskin til vannet er klart igjen
  • Husk å varsle alle husstandsmedlemmer når du har mottatt melding

Vi spyler om natten

Arbeidet vil foregå nattestid mellom kl 22 fram til kl 6 om morgenen. Årsaken til at vi spyler om natten er for å skape minst mulig driftsforstyrrelser på nettet og minst mulig problemer for våre kunder. Om natten er det minst vannforbruk og dermed færre som blir berørt.

Det er viktig å merke seg at spylearbeidet vil foregå over flere dager i uke 25 (3-5 dager), og at påvirkning av vannkvaliteten vil forflyttes med framdriften i spylingen.  

Hvor spyler vi?

Spylearbeidet starter i Blomjoten i retning Nordvik og videre til Melvik, Gotahaugen og Elvebakken og opp til skolen i Sørvik.

Etter dette vil spylingen foregå fra krysset i Sørvik i retning Halsebø, langs Halsebøveien fram til området ved Brokvikvatnet. Deretter spyles ledningen ned til Store Fauskevåg. Siste sideledning som spyles er ledningen i retning gamle Fauskevåg skole.

Du får varsel fra oss

Det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner som er registrert med adresse i folkeregisteret på de berørte områdene. Dersom man har en annen bostedsadresse, kan man gå inn på følgende lenke for å be om å få melding fra Harstad kommune for denne type meldinger: Varsel på telefon om hendelser i ditt område - Harstad kommune

Her finner du opplysninger om hvordan systemet virker og hvor du kan registrere deg, uten av opplysninger videreformidles til andre.

Vi minner om Meldeportalen dersom du har henvendelser i forbindelse med de tekniske kommunale tjenestene. Du kan også kontakte oss på telefon 77026000, eller ved akutte hendelser utenom arbeidstid på tlf 97526000.