BESØK HJEMME:

 • Anbefaling om å ikke ha flere enn fem gjester i hjemmet. Unntak gjelder dersom alle gjestene er fra én familie, én barnehage- eller barneskolekohort.

ARRANGEMENT

 • Maks ti personer på arrangement, møte eller seminar. Det eneste unntaket er 50 personer i begravelser og bisettelser.

STENGING AV OFFENTLIGE STEDER OG VIRKSOMHETER DER DET FOREGÅR KULTUR-, UNDERHOLDNINGS- ELLER FRITIDSAKTIVITETER INNENDØRS

 • Dette betyr at alle treninger, øvelser og fritidsaktiviteter innendørs stopper opp, uansett hvor gammel man er.
  Oppdatert: 22. mars: det er gjort lettelser for organisert idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år innendørs.
  Forutsetninger:
  • Maksimalt 10 personer i hver gruppe for barn og unge mellom 13 år og 20 år.
  • Maksimalt 20 personer i hver gruppe for barn under 13 år.
  • Det skal ikke pågå andre idretts- og fritidsaktiviteter på samme sted.
   Dette betyr på samme areal, og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det er fullt mulig å ha flere grupper inne i større haller og idrettsanlegg, så lenge man klarer å overholde avstandskrav og smittevernskrav. Eksempelvis kan det være flere grupper samlet på en fotballbane, så fremst avstandskravet på minimum 2 meter mellom gruppene kan overholdes. Ut fra praktisk erfaring kan det på en banehalvdel på Harstad stadion uten problemer være 4 grupper av 10 personer eller 2 grupper av 20 personer. Husk - målet er å unngå smittespredning og at mange må i karantene hvis en person viser seg å være smittet. 
  • Det blir også tillatt med skolesvømming og svømmetrening for barn og unge under 20 år.
    

   Faste grupper
   Gruppene skal være fast. Trener/instruktør/tilrettelegger skal følge sin faste gruppe. Det bør tilstrebes at barn og ungdom som går på skoler som er i rødt tiltaksnivå ikke blandes sammen med andre kohorter. For idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan et nødvendig antall voksne personer som er tilretteleggere for aktiviteten komme i tillegg til de som deltar på aktiviteten.

   Avstand
   Alle som er til stede skal følge nasjonale smittevernsanbefalinger, herunder skal alle holde minst 1 meters avstand til andre som ikke tilhører samme husstand. Kravet om 1 meters avstand gjelder imidlertid ikke under utøvelse av aktiviteten.

   Dette gjelder idrettslag og andre lag, foreninger, kor og korps.
   Merk: Dette gjelder ikke for idrettslag som følger toppidrettsprotokollen.

TRENING UTENDØRS

 • Forskriften regulerer ikke deltakelse på organisert idretts- og fritidsaktiviteter utendørs. Her gjelder de nasjonale reglene, anbefalinger og retningslinjene.Per dags dato er gjeldende anbefaling at det ikke skal være flere enn 20 personer i hver gruppe som gjennomfører idretts- og fritidsaktiviteter utendørs. Også her kan flere grupper f. gjennomføre idretts- og fritidsaktiviteter på samme fotballbane, men under forutsetning av at gruppene ikke blandes sammen.

 

 • Kulturskolen utsetter all gruppeundervisning. Individuell undervisning kan gå som normalt – også med videregående-elever.
 • Harstad fritidssenter og Ungdommens hus er stengt.
 • Harstad bibliotek er stengt.

HJEMMEKONTOR OG MØTEVIRKSOMHET

 • Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

PLIKT TIL BRUK AV MUNNBIND

 • Kan man ikke holde en meters avstand til andre, skal man bruke munnbind. Dette gjelder ikke de under 12 år eller de som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind.

SERVERINGSSTEDER OG SKJENKING

 • Serveringssteder skal føre lister over gjester – og helst hvor de sitter i lokalet. Det kan ikke skjenkes alkohol.

SKOLER

 • Videregående skoler følger rødt tiltaksnivå.
 • Ungdomsskoler og Kilas ungdomstrinn er på rødt tiltaksnivå.
 • Barnehager og barneskoler er på gult tiltaksnivå.
 • Voksenopplæringen er på rødt tiltaksnivå.

SYKEHJEM

 • Sykehjem er på tiltaksnivå 2. Det betyr besøkskontroll og strengere smitteverntiltak blant de ansatte.

ANDRE KOMMUNALE TJENESTER

 • De fleste kommunale tjenestene er åpne og drifter med tilpasninger.

Du kan lese forskriften her: Her er koronaforskriften som gjelder fra 17. mars...