Grunnet gravearbeider i Steinveien vil veien være stengt ved krysset i Kongsveien for gjennomkjøring onsdag 24.11.2021 til torsdag 25.11.2021.

Omkjøring vil være via rundkjøring i Kanebogen, Årsaken til stengingen er akutt vannlekkasje.