Som en del av Harstadpakken kommer det nye busskur ved mange av busstoppene i Harstad. Nå er turen kommet til Borgveien i Harstadbotn. Her skal det etableres nye busskur, og dermed så blir det omkjøring frem til arbeidene er ferdig, rundt 1. november. Borgveien er helt stengt i perioden, og bussen vil benytte Landsåsveien for omkjøring. Også myke trafikanter må benytte fortauet langs Landsåsveien i denne perioden.