Barnehagens særpreg

Høgholtet barnehage åpnet desember 2005 som den første basebarnehagen i Harstad. Vi består av to baser, Turkis og Lime base med to grupper hver. Pinnsvinet og Haren for 0-3 år og Gaupa og Elgen for barn 3-6 år.

Barnehagen ligger skjermet i skogen med Medkila skole som nærmeste nabo og har bla Krafthallen og fjæra i gangavstand.

Satsningsområder: Natur og uteliv, omsorg – lek og læring, språk og sosial kompetanse. Barnehagens visjon er : Verdifull bagasje på livets reise.

Åpningstid

07.15-16.30

Antall plasser/alder

67 plasser

Enhet

Sørhusan barnehager