Hagebyen barnehage
Hagebyen barnehage

Satsingsområde

Sosial kompetanse. Turer og gode opplevelser i naturen året rundt.

Åpningstid

07.30-16.30

Antall plasser/alder

45 plasser
0-6 år

Enhet

Nordhusan barnehager