Barnehagens særpreg

Barnehagen ligger idyllisk plassert ved havet, i den vakre bygda Gausvik. Senhøsten -22 skal uteområdet oppgraderes, med nye fine lekeapparater. Barnehagen er en bygdebarnehage, som gjerne er med på det som skjer i lokalmiljøet. På høsten er vi blant annet med på elgslakting, og har leke - og læringsaktiviteter tett på naturen. 

Vi har ei blandet barnegruppe med barn i alderen 0-6 år, noe som bidrar til at de yngste har noen å strekke seg etter, samtidig som de eldste erfarer å vise omsorg, samt ta hensyn. Barnehagen bruker gruppe som metode, i tillegg til at det legges opp til faste daglige samlingsstunder med dagtavle. Barna skal få oppleve å utvikle seg i et miljø preget av formelle og uformelle læringssituasjoner, ut fra individuelle behov.

Barnehagen samarbeider tett med Fauskevåg, og er ofte sammenslått under ferier/høytider. Vi legger godt til rette for at barna i samme skolekrets skal danne vennskapsbånd, og bli kjent med hverandre før skolestart. Førskolegruppene møtes på tvers, og deltar også sammen på barnehagesvømminga i Grottebadet. 

Vi har dedikerte dyktige ansatte, med god faglig kompetanse. De har de siste årene deltatt på ReKomp sammen med Fauskevåg, hvor de har mottatt veiledning fra UiT. Veiledningen har basert seg på relasjonsarbeid i barnehagen, hvor barnas beste har stått i fokus. De har også deltatt på kurs med Trygg Trafikk, samt følger retningslinjer som miljøfyrtårnsertifisert barnehage. 

Gausvik barnehage er en trafikksikker, miljøfyrtårnsertifisert og relasjonsorientert barnehage. 

Visjon: Trygghet, trivsel og positiv utvikling for både små og store.

Åpningstid

07.15-16.30

Antall plasser/alder

18 plasser 0 – 6 år

Enhet

Sørhusan barnehager