Barnehagens særpreg

En avdelings bygdebarnehage som er en del av Sørhusan barnehage. Flyttet inn i nye lokaler høsten 2008, tilknyttet gamle Gausvik skole. Grunnbemanningen er 3 ansatte.

Gode muligheter for forskjellige uteaktiviteter og tilgang til gymsal. Vi er ofte på tur i nærområdet. Vårt satsningsområde er sosial kompetanse, realfag, lek og språklig bevisstgjøring med begrepsundervisning som metode.

Visjon: Trygghet, trivsel og positiv utvikling for både små og store.

Åpningstid

07.15-16.30

Antall plasser/alder

18 plasser 0 – 6 år

Enhet

Sørhusan barnehager