Om barnehagen

Froskedammen barnehage er en del av Nordhusan barnehager. Nordhusan barnehager er en lærende barnehage med felles pedagogisk grunnsyn, verdier og visjon. Samtidig er hver barnehage unik med sine tradisjoner, tema, dagsrytme og ukerytme. 

Barnehagen ligger ved Mustapartajordet på Bergseng, har et stort uteområde, som gir muligheter for allsidige aktiviteter gjennom alle årstider. Vi har kort vei til flotte turplasser, og både skogen, nærområdets lekeplasser og fjæra blir hyppig brukt. 

Barnehagens fokusområde er «Livsmestring og helse».

Åpningstid

07.15-16.30

Antall plasser/alder

60 plasser fordelt på 4 baser 
0-6 år

Enhet

Nordhusan barnehager