Barnehagens særpreg

"2 hus tett i tett", ligger på Bergseng i naturskjønne omgivelser med kort vei til skog og sjø. Bergseng skole ligger i gangavstand, der vi har et godt samarbeid og deltar på SFO, og vi har også tilgang til utelekeplassen og gymsal.

Satsingsområde

Lek, sosial mestring og språkstimulering med begrepsundervisning som hovedmetode.

Åpningstid

07.15-16.30

Antall plasser/alder

76 plasser
0-6 år

Enhet

Nordhusan barnehager