Bjarkoy skole-3.jpg
Bjarkøy skole. Foto: Øivind Arvola

Enhetsleder (rektor): John-Erik Kristiansen
E-post: John-Erik.Kristiansen@oppvekst.harstad.kommune.no
Mobil: 918 64 008

Adresse:
Bjarkøy skole
9426 Bjarkøy

Telefon:
77 02 88 20

Skolemiljø og mobbing

Skolen har nulltoleranse for mobbing. Ønsker du som elev å melde fra om at du ikke har det trygt og godt på skolen kan du gjøre det her:

Mobbeknapp