En film om konkreter og bevisstgjøring.

Konkreter blir brukt i det pedagogisk arbeidet med barna. Konkreter er også en viktig metode i foreldresamarbeidet. (Laget av: Synnøve Tjølsen og Sissel Rasmussen-Moe, med personalet i Barnely barnehage).

Satsingsområde

Et inkluderende leke- og læringsmiljø med fokus på språkstimulering og sosial kompetanse.

Åpningstid

07.30-16.30

Antall plasser/alder

44 plasser
0 – 6 år

Kommunen har inngått samarbeid med NAFO (Nasjonalt Senter for Flerkulturell Opplæring) og pekt ut Fargeklatten barnehager avd. Barnely som fokusvirksomhet. NAFO - Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

 

Enhet

Nordhusan barnehager