Det blir en enkel markering, der ordfører Marianne Bremnes og regionvegsjef Torbjørn Naimak er tilstede. Sama skolekorps spiller opp, og det serveres gratis boller og saft/kaffe.

Markeringen finner sted ved undergangen, og vi oppfordrer publikum til å sykle eller gå til arrangementet.