Formålet med planen er å legge til rette for etablering av lager og kontorbygg til Norsk Folkehjelp, med tilhørende parkering og atkomst fra Fjellveien. Planforslaget ivaretar også eksisterende bebyggelse til Harstad Turlag og kommunalteknisk anlegg i området. 

Kunngjøring av offentlig ettersyn – forslag til detaljert reguleringsplan for nytt servicehus til Norsk Folkehjelp i Folkeparken.