Offentlig ettersyn – forslag til reguleringsplan for fv. 12 Kongsveien – Mercurveien

Publisert