Offentlig ettersyn - forslag til detaljert reguleringsplan for Langnesveien 9 og 11