Øvelsen er i regi av Harstad kommune, og involverer mannskaper og ressurser fra politi, helse, brann - samt støtte fra andre beredskapsaktører. Utrykningskjøretøy vil ved behov benytte blålys og sirene.

Området for øvelsen skiltes.