- Kystjegerne betyr mye for Harstad, forsvaret og landet forøvrig. Derfor er et sjefsskifte på Trondenes en viktig begivenhet. Vi ønsker Sten Richard Larsen hjertelig velkommen til Harstad, sier ordfører Kari-Anne Opsal, etter at hun var til stede da Larsen overtok styrken onsdag ettermiddag.

Bred erfaring

Larsen har de siste årene vært med på å etablere Forsvarets spesialstyrker som en egen driftsenhet i forsvaret, der han har hatt forskjellige arbeidsoppgaver. Han har også hatt ansvar for å støtte andre nasjoner med å bygge egne spesialstyrker, og har selv mye erfaring fra operasjoner med spesialstyrker rundt omkring i verden. Han har også hatt andre internasjonale oppgaver. Han har vært skipssjef på MTB og kjenner nærområdet godt, etter som han tidlig i karrieren har vært marinejeger og instruktør i Ramsund Han har også vært  sjef for operasjoner ved Marinejegerkommandoen (Ramsund og Bergen).

Selvstendige

-Jeg stiftet mitt førstebekjentskap med kystjegerkommandoen på et utenlandsoppdrag. Det jeg så imponerte meg; unge, selvstendige reflekterte soldater som jeg mest av alt ønsket å rekruttere over til Marinejegerkommandoen.  Forsvarets spesialstyrker har mange kystjegere i sine rekker, som er hentet fra Trondenes. Det håper jeg tar slutt fra i dag, sier Larsen med et smil.

Videreutvikling

Han har klare mål med hvordan han har tenkt å videreutvikle KJK på Trondenes.

I sin tiltredelsestale var Larsen inne på at KJK må sikre at den har rett kompetanse til enhver tid.

- Vi skal også være en av driverne i sjøforsvaret for innovasjon, utvikling og kreativ tenking i oppdragsløsning. Vi skal samtidig sikre god kommunikasjon, og ikke minst så skal vi samarbeide godt innad med andre enheter i forsvaret, sa han.

Lokale løsninger

-Jeg setter stor pris på at ordfører og sjefen for Heimevernet, som representerer store deler av totalforsvaret, er her i dag. For meg er det viktig å bygge videre på samarbeidet og utvikle lokale løsninger som er i tråd med våre overordnede målsetninger.

Larsen er gift, har to egne barn og tre bonusbarn.

- Min datter på 16 år flytter til Harstad til sommeren, og skal gå videregående skole her, sier han.

- Jeg ser virkelig frem til å starte jobben som sjef her. Sammen skal vi videreutvikle KJK til å bli en ytterligere etterspurt ressurs, og vi skal være glade for det ansvaret som er gitt oss. 

Beordringen som sjef for KJK er i tre til fem år, som er standard i forsvaret.