Bremnes og haereid-1.jpg

- Oljenæringen sier selv den skal nordover. Da bør Statoil gå foran som et godt eksempel og etablere det som kan etableres her i nord.

Det sier ordfører Marianne Bremnes etter at Harstad kommune nylig leverte høringsuttalelsen til Statoils konsekvensutredning av Johan Castberg. Olje- og gassfeltet ligger i Barentshavet, og det er forventet at Statoil skal ta en investeringsbeslutning mot slutten av året.

Helhetlig organisasjon

 Statoil har allerede i sin utredning anbefalt at driftsorganisasjonen skal ligge i Harstad, og at Hammerfest får basefunksjoner og helikopterbase.

 - Dette er en beslutning som Harstad kommune støtter, og som passer riktig inn i Statoils nordnorske modell for ringvirkninger til hele landsdelen, sier Bremnes. Hun legger til at det er et driftsmiljø allerede i Harstad, og det er viktig nå å styrke dette miljøet, slik at Statoil har en robust og helhetlig organisasjon i landsdelen.

- Det aller viktigste for oss i Harstad er at det blir en fullverdig driftsorganisasjon for Johan Castberg her i byen, og at petroleumsmiljøet i Harstad kan vokse, sier ordføreren.

- Dette er en strålende anledning til å styrke boring og brønn-gruppen i Harstad, slik at den er stor nok til å planlegge alle brønner og håndtere det operasjonelle for alle Statoils brønner i nord, fra 2019, sier Olav Kjell Hæreid, petroleumsrådgiver for kommunene Harstad og Lenvik. 

Leveranser

Begge ønsker at ringvirkningene skal komme hele landsdelen til gode. Rundt 50 prosent av alle leveransene til oljeindustrien i nord, skjer allerede via Hammerfest, og potensialet for videre vekst er stort. Det er forventet at Statoil vil kjøpe varer og tjenester i landsdelen for en og en halv milliard kroner i utbyggingsfasen av Johan Castberg, og deretter 380 millioner årlig. 

- Det er ikke utenkelig at summene kan bli høyere. Det er nå viktig at Statoils tilpasser kontraktene til næringsstrukturen i Nord-Norge, blant annet gjennom å splitte kontraktene opp, for å gjøre nordnorske aktører mer kvalifiserte til å by på disse. Det fremmer utviklingen av nordnorsk industri, mener Bremnes.

Anskaffelser

Hun mener Statoil bør etablere fast tilstedeværelse i Harstad for strategiske anskaffelser i Statoil. 

- Strategisk innkjøp i Statoil er i dag samlet på Vestlandet. Skal man få fart i næringslivet i nord, må deler av denne organisasjonen faktisk sitte sentralt i og ha tilhørighet til landsdelen. Hun legger til at det må være krav til lokal tilstedeværelse, og fortrinnsvis med lokal tilhørighet for underleverandører i så stort omfang som mulig, sier hun.  

- Vi stiller krav om tilstedeværelse i Harstad til leverandør av kontrakt for vedlikehold og modifikasjon til Johan Castberg, og at kontraktsvinner legger til rette for bruk av underleverandører etablert i Nord-Norge, legger Hæreid til.  

Transport

Ordføreren har ikke glemt Veidnes i Nordkapp kommune. Statoil har enda ikke bestemt seg for hvordan oljen skal transporteres til markedene.

- Vi mener Statoil fortsatt må jobbe for at det fattes en forpliktende beslutning om å investere i en oljeomlastningsterminal på Veidnes så fort som mulig, i samarbeid med andre relevante aktører i Barentshavet. En slik base vil føre til at fremtidige prosjekter har større sjans for å bli økonomisk gunstige, og man viser med handling at man har tro på Barentshavet.  

Oljevern

Hun poengterer også at oljevernberedskapen ikke er god nok sør for Hammerfest.
- Siden oljen transporteres ut med oljetankere, er hele kysten mer utsatt for fare for oljesøl. Statoil bør derfor sammen med andre aktører i Barentshavet lage og gjennomføre en helhetlig beredskap langs hele kysten, fra Nordland til Hammerfest.