Fremtiden i nord er «blå» – havet vil som i tidligere tider og i fremtiden være utgangspunktet for næringsutvikling og livsgrunnlag for de som skal leve, jobbe og bo i nord.

Betydelige synergier

- For Harstads posisjon er det viktig å vise sammenhengen innen de blå næringer, i et visnings- og opplevelsessenter som skal være fremtidsorientert, dynamisk og levende, sier Bjørn Akselsen, næringssjef i Harstad kommune. Prosjektet er ikke endelig i mål, men ambisjonene er på plass.

Inspirere

Blått fra utstillingen  - Illustrasjon: SixSides

Målet med «Blått» er å inspirere til å besøke, jobbe og bo i regionen. Det skal bidra til rekruttering til de blå næringene, samt skape en unik og sterk helårsåpen besøksattraksjon som formidler kunnskap om fremtidens muligheter i Arktis. Det skal også synliggjøre de blå næringenes samfunnsverdi og fokus på bærekraftig utvikling og skape stolthet og bedret omdømme for den nordlige landsdelen. Det finnes ikke et lignende tilbud i Norge i dag.

Visningsmerde

I tillegg til lokaliteten på land vil, visningssenteret også ha en formidlingsarena i sjøen ved en visningsmerde, et kvarters båttur fra sentrum av Harstad. Visjonen er å tilby en helhetlig opplevelse som vekker nysgjerrighet og skaper interesse for næringene hos målgruppene, og som danner en grobunn for deres fremtidige yrkesvalg.

Marianne Bremnes på Aasta Hansteen- Å etablere et blått visnings- og opplevelsessenter i Harstad viser hvilken betydningsfull posisjon byen har i de blå næringene, enten det dreier seg om havbruk, fiskeri eller petroleum, sier ordfører i Harstad Marianne Bremnes.

Nærhet til havet

Harstad har vokst med og av nærheten til havet. Byen har bevart sin maritime industri gjennom skiftende tider, og har i dag et rikt næringsliv knyttet til havet. Harstad er en av Nord-Norges største havbrukskommuner, har flere energiselskaper etablert i byen, samt en sterk klynge av maritime servicebedrifter.

Havbruk

Salaks er et havbruksselskap med base i Salangen, med oppdrettsanlegg flere steder i regionen, også i Harstad. Selskapet har lenge jobbet med tanken om å etablere et visningssenter for havbruk i Harstad, kalt Salmon Adventures. Et visningssenter er todelt; et interaktivt formidlingssenter på land, og en visningsmerde som er spesialtilpasset for besøk av elever, turister og andre interesserte. Målet med et slikt senter er å spre kunnskap og sikre rekruttering til de blå næringene.

Barn og unge

- Vi har ambisjoner om å fremme kunnskap og informasjon om havbruksnæringen til et bredt publikum, men vi fokuserer innholdet spesielt mot barn i aldersgruppen 5–13 år. Senteret fokuserer på å skape begeistring og høyt læringsutbytte for sitt publikum gjennom interaksjon, og legger derfor til rette for et bredt utvalg aktiviteter rettet mot barn og unge, sier prosjektleder i Salaks, Karl Erik Bekkeli.

Styrke rekrutteringen

Blått fra utstillingen  - Illustrasjon: SixSides

I kontakten med Harstad kommune, har ideen om visningssenteret vokst til visnings- og opplevelsessenteret Blått, som tar for seg hele den blå verdiskapningen. Kommunen har tidligere vedtatt økt satsing på realfag for å styrke rekrutteringen til byens viktigste næringer, og i 2015 fikk kommunen Utdanningsdirektoratets status som «Realfagskommune». Styrking av kommunens «Newtonrom» er et ledd i dette.

Blått samspill

Med dette som bakgrunn har ønsket om et visnings- og opplevelsessenter som gir et innblikk i byens viktigste næringer vokst frem – et blått senter. Salaks, Harstad kommune, Harstad mek verksted, Lundin, Equinor og Harstad Skipsindustri, har gjennomført en forprosjektfase for å definere innhold og utformingen. Også andre aktører som NSK Ship Design, DNV/GL og Hålogaland kraft har vært med i prosessen.

Sentralt plassert

Blått senter vil, om det blir realisert, kunne plasseres ved sjøen sentralt i Harstad sentrum, i et maritimt historisk område som er inne i en omfattende fornyingsprosess. I forbindelse med konseptutvikling for «Blått» har Harstad Skipsindustri skissert et visnings- og opplevelsessenter i umiddelbar nærhet til andre større attraksjoner og hoteller, og er kun fem minutters gange fra hurtigruteanløpet. I tillegg til å ha umiddelbar nærhet til attraksjoner vil senterets plassering kunne være kort gange fra den nye samlokaliserte videregående skolen i Harstad, som skal huse over 1000 elever.

Flere forutsetninger

For at planene skal realiseres, må flere forutsetninger på plass. Blant annet må en driftsmodell på plass, samt at Salaks må få godkjent sin søknad om visningstillatelse. Samlet investering for selve visnings – og opplevelsessenteret er på mellom 20 og 30 millioner kroner.