Satser for foreldrebetaling i de kommunale barnehagene er endret i tråd med dette fom 01.01.2015.

Gjeldende betalingsregulativ.