Prøven ble tatt den 24. juni, men vi fikk svar først 26. juni. Dette er nok et tilfelle av innenlands importsmitte. De aktuelle nærkontaktene ble satt i karantene i går. Dette er det sjette smittetilfellet i juni i Harstad, og andre tilfellet denne uken.