Smittesporingsteamet i Harstad kommune har startet arbeidet, og ansatte og barn som har vært i barnehagen de tre siste dagene er satt i nærkontaktkarantene. Det er snakk om cirka 20 barn og noen ansatte. 

Smittesporingsteamet vil i løpet av dagen ta kontakt med de som er satt i nærkontaktkarantene, og blant annet tilby covid-19-test i løpet av de nærmeste dagene. 

Karantenetiden er i utgangspunktet ti dager for barna og de ansatte. Man kan teste seg ut på dag sju av karantenetiden, det vil si at disse kan ta en test 22. juli. Svaret vil i de fleste tilfeller foreligge dagen etterpå. Er den negativ, er man ute av karantenen.  

Det er slutt med ventekarantene for foresatte og husstandsmedlemmer. Karantenen gjelder dermed kun de personene som er definert som nærkontakter av smittesporingsteamet. Men vi ber alle være oppmerksomme på symptomer, og ha lav terskel for å teste seg. 

Barnehagen vil ha åpent i neste uke, så de barna som ikke er i nærkontaktkarantene kan møte som normalt.  Ta kontakt med barnehagen hvis du er usikker.

Pandemitelefonen har for øvrig åpent ekstra denne lørdagen fra 14-18 for spørsmål om korona og eventuell bestilling av time for testing.