Stort sett alle nye kommunene og fylkeskommunene får nye kommune- og fylkesnummer. Sammenslåing av fylkeskommuner gjør det også nødvendig å fastsette nye kommunenummer til alle kommunene i det nye fylket, da de to første sifrene i et kommunenummer viser til fylke. Derfor får Harstad nytt kommunenummer for andre gang på få år.

Det nye nummeret er 5402.

Det må ikke forveksles med postnummer, som fortsatt starter med 94xx.