Kjøremønster Harstad skole

Det er innført nytt kjøremønster i gatene rundt Harstad skole, for å sikre skoleveien for elevene. Likevel opplever skolen mye uvettig kjøring. Det kjøres mot enveiskjøring, og enkelte snur og rygger i enveiskjørte gater og kjører tilbake.

I tillegg bruker mange veiene ved skolen som gjennomfartssåre for å komme fra sørsiden og over mot Sama. Dette er fordi Åsveien er stengt ut januar på grunn av arbeid med vann og kloakkledninger. 

Lærere har telt over 100 biler som kjører ned mellom gammelskolen og Utheim i tidsrommet mellom 08.10 og 08.30. Dermed oppstår trafikkfarlige situasjoner for elevene som skal til skolen. Mange elever bruker gjennomgangen (kulverten)  mellom Bjarne Erlingssøns gate og St. Olavs gate når de skal til skolen. Når elever kommer ut i St.Olavs gate fra gjennomgangen, oppstår det  livsfarlige situasjoner når det er glatt og isete. I tillegg er gata innsnevret slik at bilene svinger inn mot gjennomgangen, og dette skaper enda farligere situasjoner.

Vi frykter at det bare er snakk om tid før noe alvorlig skjer.  Vi henstiller til alle bilistene, også foresatte, til å unngå å kjøre inn i de nærmeste gatene rundt skolen. Det beste er å sette av elevene oppe ved stadion eller Harstad kirke for å unngå kjøring så nært skolen. Da kan foresatte som må følge barna sine inn i skolen, korttidsparkere bak gammelskolen.  Dersom ikke situasjonen bedrer seg, så vurderes det å stenge St.Olavs gate fra krysset til Parkgata for all gjennomgående motorferdsel.

Harstad Tidende har også en sak på dette.