Nå kan alle som er anbefalt å ta en oppfriskningsdose, ta den 4 1/2 måneder etter andre dose. Dette gjelder
  • personer som er 45 år og eldre
  • eldre sykehjemsbeboere
  • personer mellom 18-44 år med underliggende medisinske tilstander som gir høy risiko for alvorlig sykdom av covid-19
  • ansatte i helse- og omsorgstjenesten
Har du bestilt time, kan du endre timen din her: https://www.helseboka.app/login?clinicId=5269
 
Har du ikke bestilt time, kan du gjøre det her: https://www.harstad.kommune.no/vaksine.545899.no.html