Gjeldende vedtekter er fra 2005 og det er behov for endring av disse – først og fremst på grunn av lovendringer.

Nytt utkast til vedtekter er tilgjengelig i ekspedisjonen på Rådhuset og i vedlegget under. 

Utkast til vedtekter er nå på høring med frist 17.08.2015.  Merknader sendes til Harstad kommune, 9479 HARSTAD eller pr e-mail til postmottak@harstad.kommune.no.

Kommunestyret vil få seg forelagt egen sak om dette etter at høringsperioden er over.

Kontaktperson Jan-Inge Lakså, tlf 908 97503, e-mail;  jan-inge.laksaa@harstad.kommune.no