På grunn av ny runde med omfattende gravearbeid i Hagebyveien, blir det trafikale utfordringer hele neste uke. Det graves fortsatt dypt i Hagebyveien for å få på plass vann- og avløpsrør, og fra mandag neste uke må derfor deler av Hagebyveien stenges på nytt. Det betyr at det i denne perioden blir toveis-trafikk i Trondenesveien, og vi oppfordrer alle bilister til å kjøre varsomt og følge skiltingen.

Varighet
Arbeidet starter etter morgentrafikken mandag 10. desember og varer til og med fredag 14. desember.

Tiltak for å øke trafikksikkerheten
For å redusere ulempene og gjøre arbeidet så raskt som mulig, skal entreprenøren også jobbe på kveldstid frem til kl. 23.

I forbindelse med skolestart/skoleslutt er det definert noen tidspunkt der det settes inn ekstra tiltak for å regulere trafikken:

  •         07.45-08.30 – mandag til fredag
  •         14.15-15.00 – mandag, tirsdag, torsdag og fredag
  •         12.45-13.30 – mandag og onsdag

I disse periodene blir det begrensninger på tungbiltrafikken i området og det blir manuell dirigering av trafikken for å sikre myke trafikanter og best mulig fremkommelighet.

Utenfor disse tidspunktene blir trafikken regulert med trafikklys.

Buss til og fra Harstad byskole
Alle elever på Harstad byskole har busstilbud fra Trondenes/Hagebyen. Vi oppfordrer sterkt alle til å bruke dette tilbudet, i hvert fall i denne perioden.

Gratis buss for alle som skal til/fra Hagebyen skole
For elevene på Hagebyen skole har vi satt opp gratis busstransport for alle hele neste uke.

Totalt 160 skoleelever i området vil få tilbud om gratis busstransport til og fra skolen, med oppstart fra skolen mandag 10. desember.

De gjelder ca. 50 barn i bykjernen og 110 i Sama-området.

Avgang morgen:

  •         Fra «Samakrysset» kl. 07.55
  •         Fra «Kommunehuset på Sama» kl. 08.06

Avgang etter skoletid fra Hagebyen skole mandag/tirsdag/torsdag/ fredag:

  •         Kl. 14:30

Avgang etter skoletid fra Hagebyen skole onsdag:

  •         Kl. 13:20

Merk: Barn med tilbud om ekstraskyss, skal KUN benytte seg av busser merket med «gratis buss». Disse vil stå parkert bak ordinære rutebusser i krysset ved Knivhålla/Hagebyen skole.