Mange av våre tjenestemottakere har siden mars 2020 opplevd å få en tekstmelding om feiing/tilsyn, hvor vi ber huseier besvare meldingen med tallene 1 «godkjent/det passer», eller 2 som innebærer at huseier selv tar kontakt for ny avtale. Mottar vi ikke svar innen to dager sendes en purremelding, hvor eier blir påminnet om å besvare meldingen.

Våre verneverdige «gullapper» blir snart historie, og vil bare bli benyttet i de tilfeller boligeier ikke har oppgitt mobilt telefonnummer i Altinn. For oss er det derfor viktig at du registrerer ditt mobilnummer i Altinn.

Altså: Høy svarprosent = mer effektiv tjeneste

Det er nødvendig at boligeier, enten det passer (valg 1), eller det ikke passer (valg 2), svarer. Det gir oss mulighet til å effektivisere tjenesten, noe som i andre enden gir lavere kostnader for den enkelte abonnent.

Harstad brann- og redning kartlegger hytter og fritidseiendommer

Etter forskrift om brannforebygging (28.12.2015) § 17, er kommunene pålagt å sørge for at fyringsanlegg som benyttes til oppvarming av byggverk, blir faglig vurdert og feiet ved behov. For å imøtekomme dette, arbeider Harstad brann- og redningstjeneste nå med et prosjekt, hvor vi kartlegger alle hytter og fritidseiendommer med fyringsanlegg i Harstad kommune. I neste steg utvider vi kartleggingen, som da også vil omfatte hytteeiere i de av nabokommunene som er tjenestemottakere av våre feie- og tilsynstjenester. 

Fra og med torsdag 04.02.2021 vil alle eiere av hytte- og fritidseiendommer i Harstad motta en digital spørring, hvor de bes å besvare noen spørsmål om adkomst til eiendommen og dens fyringsanlegg. I tillegg følger det andre relevante spørsmål vedrørende brann- og rømningssikkerheten.  Det er svært viktig at du, hvis du mottar denne spørringen, svarer. Det er også viktig at du svarer hvis vi har sendt feil, og du ikke er eier av fritidseiendommen. 

Informasjonen skal brukes for å finne riktig behov for feiing og tilsyn hos deg.

Det tar omtrent to minutter å svare på skjemaet.

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp kan du ringe Leder forebyggende 48038395 eller Leder boligseksjonen 45452677 mandag til fredag mellom kl 0900-1430.