Det skjer stadig forandring på torget. Her er planene for de neste ukene, med kart over hvor byggegjerdene vil stå, og hvor det er mulig å gå. Det er også skiltet på stedet, med kart over hvordan publikum kan bevege seg på kryss og tvers i sentrum.

Dette er nytt:

  • Fase 5 15. -26. juli: Pergolaen ved  ved City skal demonteres. Gjerdene flyttes mandag morgen slik at det er klart til kl 0800.
  • Fase 6: 17. - 23. juli: Flytter gjerder og lager ny gangpassasje forbi City Bar, og utvider arbeidsområdet inn mot Vakre Vene og østover på torget.
  • Fase 7: Fra 23. juli: Det er lagt stein forbi sykkelstativer på vestsiden av bysenteret og vi kan lage gangpassasje opp Hans Egdes gt. ved å bruke prefabrikert gangbro fra rampen ved senteret.

Det kan komme endringer. 

Faseplan 5

Faseplan 6
 

Faseplan 7