Arbeidslaget holder på å produsere nye bord med benker til folkeparken. Kommunalt tømmer er saget til gode emner i godt samarbeid med Park og idrett. Møblene produseres og impregneres på Arbeidslagets snekkerverksted. Foreløpig er det satt ut 2 bord m/benker i marka og flere vil følge på etter hvert som påsken nærmer seg. Vi Håper dette blir godt tatt imot, og at de får stå i fred i marka. Det er viktig at de ikke flyttes på da de kan bli stående til hinder for løypepreparering.

Vi minner på om at det ligger folkeparkenbrosjyrer i postkassen på infotavla i Folkeparken.

Harstad kommune ønsker alle velkommen til vår fantastiske bynære utmark.