Arbeidslaget har etter flere uker avsluttet hogst/klargjøring av vannledningstraseen fra demningen til Folkeparken. Riset er fliset opp i marken.

Veden er kjørt til Åsegarden hvor den blir kappet, kløyvd, pakket og tørket. Den vil senere bli solgt på det åpne markedet i 60 liters sekker.

 
På bildet ser vi at Harstad maskin allerede er i gang med sveising/legging av den nye vannledningen.