Totalt er dermed fire ansatte ved UNN Harstad smittet, i tillegg til en student som testet positivt i forrige uke. I Harstad er dette den 14. personen som er bekreftet smittet de siste åtte dagene. 20-25 nye ansatte ved UNN skal testes som følge av det nye smittetilfellet. UNN venter fortsatt på rundt 120 prøvesvar. 63 ansatte er i karantene. 27 av disse fra forrige ukes smitteutbrudd. En av pasientene som har vært innlagt med covid-19, er utskrevet. To pasienter er fortsatt innlagt.

I Harstad er det nærmere 200 personer i karantene – inkludert 50 elever fra Heggen videregående skole. Vi har enda ikke full kontroll over utbruddet.  Kommunens smittesporingsteam jobber godt sammen med sykehusets smittesporingsteam. Vi håper å få kontroll på smittesituasjonen, siden vi kjenner smitteveien til de fleste smittede. Men selv om smittesituasjonen er uavklart, snakker vi om ett og samme utbrudd, som vi gjennom testing, isolering, smittesporing og karantene håper å kunne slå ned før den brer seg til kommunens befolkning generelt. 

Så langt har vi ingen mistanke om skjult smitte utenfor smitteutbruddet. Vi vurderer fortløpende utviklingen av smitteutbruddet og om det er nødvendig å innføre enda strengere lokale smitteverntiltak enn de vi har i dag.