Etter et par uker med oppblomstring av koronasmitte i Harstad, er det laget en risiko- og tiltaksvurdering av kommuneoverlege Kristin Vik Hagerupsen.

Den konkluderer med at det per i dag ikke er behov for iverksetting av lokale smitteverntiltak, men hun oppfordrer befolkningen til å følge de til enhver tid gjeldende nasjonale smittevernrådene.

- Vi ser av erfaring fra kommuner rundt oss at pandemien ikke er over – og at smitten kan spre seg raskt og ukontrollert. Derfor er det viktig at våre innbyggere er «gatesmarte» og tar kloke og gode avgjørelser når man står i situasjoner med mulig smitte, sier ordfører Kari-Anne Opsal.

Hun legger spesiell vekt på følgende for å unngå større smittespredning i Harstad:

  • Holde deg hjemme hvis du har luftveissymptomer.
  • Ha lav terskel for å teste deg. Du kan få svar i løpet av en time ved bruk av hurtigtest.
  • Ha god håndhygiene. Vask hendene ofte og bruk håndsprit der det er tilgjengelig.

I tillegg oppfordres det til å ta vaksine. 91,6 prosent av Harstads befolkning over 16 år er vaksinert.

-Jeg er fornøyd med at vi ligger over landsgjennomsnittet, men det er enda mange som ikke er vaksinert, spesielt i aldersgruppen 35 - 44 år, sier Vik Hagerupsen. Derfor fortsetter vaksineringen med drop-in ukentlig – og det legges til rette for de som vegrer seg for sprøyter.

- Vi oppfordrer sterkt alle til å ta vaksinen. Det er ikke for sent å ta første eller andre dose, sier Opsal og Vik Hagerupsen.