Sørvik skole

Det vil gå 1 buss fra Sandtorg kl. 07.35 og 1 buss fra Årbogen 07.36 til Sørvik skole og Kila skole. Elevene går på bussene ved snuplassen i Årbogen. Elever fra Sørvikmark tar buss kl. 07.55 fra Storvannet til Sørvik skole. Ungdomstrinnselever som skal til Kila skole bytter buss ved Sørvik skole kl. 08.09 og drar herfra videre til Kila skole. Det er påstigning og avstigning ved behov på eksisterende busslommer langs bussenes ruter.

Retur fra Kila skole via Sørvik til Sandtorg:
Mandag – fredag kl. 14.29
Mandag – torsdag kl. 13.48
Fredag kl. 12.08

For elever som skal videre sørover fra Sørvik er det bussbytte i Sørvik på disse tidspunktene:
Mandag – torsdag kl. 14.10
Mandag – fredag kl. 14.45
Fredag kl. 12.30

Seljestad barneskole

Rute 15 har avgang fra Blåbærhaugen kl. 08.04, kjører gjennom sentrum med avstigning ved Seljestad skole. Buss etter skoletid til Blåbærhaugen kjøres direkte fra skolen kl. 14.00 og til Blåbærhaugen. Påstigning i Bjørk Alle.

Harstad skole

Det arbeides med etablering av enveiskjørt parti i St. Olavs gate. Det vil også bli 2 droppsoner i parkgaten, samt etablering av opphøyd fotgjengerfelt i tilknytning til dette.

Avgang fra Trondenes til Harstad skole:

Rute 280 fra Nupen / Kasfjord kl. 07.30 til Hagebyen skole. Videre til sentrum kl. 08.07.

Rute 275 fra Sørlia med avgang kl. 07.40 til Hagebyen. Videre til sentrum kl. 08.01.

Rute 240 fra Stornes til Hagebyen kl. 07.45. Videre til sentrum kl. 08.03.

Samtlige av disse rutene har avstigning nedenfor skolen. Fra Hagebyen skole returnerer disse rutene via Trondenesveien - Krokusbakken ned til Hagebyveien. Bussene stopper ved behov på eksisterende busstopp.

Rute 12: Avgang kl. 07.45 fra sentrum, kjører Hagebyveien og retur til Trondenes leir kl. 07.55 samme vei.

Avgang fra Harstad skole til Trondenes:

Rute 12 med avgang 15 minutter over hver time.

Når elevene kommer til Harstad skole på morgenen stopper bussen på busstopp nedenfor skolen i skolegata. Elever fra Trondenes går på bussen ved Rimi på Sama. Elevene på småtrinnet vil få assistanse til busstoppet.

Avgang fra Harstad sentrum til Blåbærhaugen:

Elever som skal mot Blåbærhaugen tar buss alle dager kl. 14.17 ved Aktivitetssenteret.

Hagebyen skole

Det er etablert busslomme samt droppsone ved Hagebyen skole. Trondenesveien vil bli stengt for gjennomgangstrafikk mellom 07.00 og 16.00.

Bergseng skole

Busslommen på Bergsengveien er utbedret. Det er under etablering gangfelt med tilhørende skilting ved busslomme. Tilsyn ved busstopp vil bli vurdert. Rute 290, 240 og 280, elevene fra Stornes, Ervik, Kasfjord slippes av og går på ved busstopp ved Bergseng bo og servicesenter. Rute 275 og 270 fra Sørlia benytter utkjøring for avgang og påstigning ved Stene.

For ytterligere informasjon om rutetider i Harstad: www.tromskortet.no